งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวท. มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมการสร้าง SEO สำหรับเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมอบรมการสร้าง SEO สำหรับเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน สามารถจัดทำเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการติดอันดับบน Google และให้สอดคล้อง ในการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics โดยมีนายภาสกร สีเหลือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ วิธีการสร้าง การใช้เทคนิคในการสร้างSEO ให้กับเว็บไซต์ในหน่วยงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ