งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 28-03-65

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณถนนทางเข้า – ออก ประตูที่ 2 บริเวณทางเท้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ลานจอดรถด้านหลังอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ บริเวณแยกโรงเรียนสาธิต (แผนกอนุบาล) จนถึงบริเวณทางแยกอาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ