งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สนอ.มร.ลป. ประชุมบุคลากรงานรักษาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30น. รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมบุคลากรงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยมีพนักงานรักษาความปอลดภัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโอฬารัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ