งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ตั้งธรรมหลวง ในงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนจังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก) ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง พร้อมด้วยอ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ตั้งธรรมหลวง ในงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนจังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก) ครั้งที่ 19 จัดโดยจังหวัดลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2565 ณ มณฑปพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดตกแต่งเครื่องไทยทานกัณฑ์เทศน์พร้อมปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 10,331 บาท เข้าร่วมถวายและร่วมฟังเทศน์มหาชาติ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง :

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง