งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมบันทึกเทปการนำเสนอแผนงานวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา ร่วมกับคุณนิธิ สมุทรโคจร

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ และผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ หัวหน้าแผนงานวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมให้สัมภาษณ์กับบริษัท สานฟ้า จำกัด โดยมีคุณนิธิ สมุทรโคจร เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยนำเสนอเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง)
โดยการบันทึกเทปในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนในรายการเรื่องบ้านบ้าน ออกอากาศผ่านช่องอมรินทร์ทีวี ณ สถานีรถไฟนครลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ