งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมงาน “ลำปางล้ำ Showcase 2022” 16-06-65

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ลำปางล้ำ Showcase 2022” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โซน G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาจากการผสมผสานและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นในจังหวัดลำปาง ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ ในการส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น ให้มีสินค้าและรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 4 ชุมชน ประกอบด้วย 1.หมู่บ้านแกะสลักบ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เป็นทักษะภูมิปัญญาด้านการแกะสลักไม้ 2.ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เป็นทักษะภูมิปัญญาด้านการแกะสลักหิน 3.ชุมชนเซรามิก อำเภอเกาะคา เป็นทักษะภูมิปัญญาด้านเครื่องปั้นดินเผา 4.ชุมชนจักสานไผ่ ชุมชนบ้านห้วยเป้ง อำเภอเมืองลำปาง เป็นทักษะภูมิปัญญาด้านการจักสานไผ่ และภายในงานยังมีการแสดงสินค้า พร้อมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ