มร.ลป. ร่วมกิจกรรม Alumni UK Platform Launch and Networking Event by British Council Thailand

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม Alumni UK Platform Launch and Networking Event ซึ่งจัดขึ้นโดย British Council Thailand ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ โดยภายในงานมีกิจกรรม Special Workshop on British Council Work in UK Alumni การเปิดตัว Global Alumni UK Platform สำหรับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสหราชอาณาจักร ได้ใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรม Networking ได้พบปะผู้บริหารของ British Council Thailand เพื่อหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง British Council Thailand กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โครงการเพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ทุนการศึกษาและการวิจัยร่วมกับสถาบันในสหราชอาณาจักรสำหรับอาจารย์ และโอกาสการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม