มร.ลป. ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการทดลองใช้หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี : การเกษตรยุคดิจิทัล

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.สุวรรณี จันทร์ตา ผศ.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ ผศ.จำเนียร มีสำลี และอ.วรรักษ์ หน่อสีดา อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการทดลองใช้หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี : การเกษตรยุคดิจิทัล เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ณ โรงแรมริเจ้นท์ ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด