มร.ลป. ร่วมการประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ พันเอก ชรินทร์ สุวรรณะ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย นายกัมพล ธิติกร ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้แทนจากสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม จำนวน 58 สถานศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้สถานศึกษาวิชาทหาร ได้รับทราบนโยบายการฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 ประจำปีการศึกษา 2565 การสอบภาคทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจการงาน นักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2566 ได้สร้างความเข้าใจ รวมถึงสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี มีคุณสมบัติครบถ้วน และสนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับราชการทหารในลำดับต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด