งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนดอนไชยวิทยา และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาจัดการ อ.วราภรณ์ ทุมชาติ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดกิจกรรมการประชาสัมพันรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนดอนไชยวิทยา และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2566 นี้

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565 โดยนักเรียนที่สนใจ สามารถรับใบสมัครการเข้าศึกษาต่อได้ที่อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต้นสังกัด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ในระบบออนไลน์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในวันที่ 28 กันยายน 2565 สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th หรือทาง Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 – 237399 ต่อ 5162 หรือ 086-4215760 ในวันและเวลาราชการ

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร
ข่าว : หอมนวล ศรีริ