มร.ลป. จัดกิจกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ แบบนาโยน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สมาชิกจิตอาสาพระราชทานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ แบบนาโยน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวตามแนวพระราชดำริ และอุทยานวิถีพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ “การปลูกข้าวนาโยน” ในครั้งนี้ใช้ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 ในการปลูก โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมทักษะ ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึงผู้สนใจ ในการปลูกข้าวอินทรีย์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด