งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

 

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในรูปแบบฐานกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 8 ฐาน ประกอบด้วย
ฐานที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ฐานที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ฐานที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
ฐานที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ฐานที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์
ฐานที่ 6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฐานที่ 7 คณะพยาบาลศาสตร์
ฐานที่ 8 คณะพยาบาลศาสตร์

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ, ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *