งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะครูคุณภาพ “การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ RBL และ BBL”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะครูคุณภาพ “การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ RBL และ BBL” ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 13 หลักสูตร

การอบรมดังกล่าว โดยมีทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล และทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ นำโดย อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร และ อ.รติรส ก้อนเงิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวนกว่า 500 คน และได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *