งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการประชุมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาของกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยจังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมา

การประชุมครั้งนี้ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมด้วย ซึ่งต่อมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มอบหมายให้ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการประชุมแทน โดย ภญ.วรางคณา สันเทพ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและสถาบันการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวจตุรดา พุทธสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกการตลาด ศูนย์การค้าเซนทรัล ลำปาง เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือและวางแผนจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *