งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทีมนักวิจัย มร.ลป.นำเสนอ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารลำปางและพื้นที่เชื่อมโยง” แก่ อดีต รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าโครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารลำปางและพื้นที่เชื่อมโยง และผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย สถานที่บ้านหลุยส์ โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผศ.สุภาวดี โพธิยราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน
ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการภาพเก่าประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้า การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการวิจัย เรื่อง เครื่องสักการะผีในวัฒนธรรมลำปาง การสาธิตอาหารในพิธีกรรมแบบมีส่วนร่วมในชื่อตอน ลาบลำปาง: ความเชื่อ สังคมและพิธีกรรม การนำเสนอภูมิปัญญาแหล่งเครื่องเทศชุมชนท่ามะโอ
ในการนี้คณะวิจัยยังได้ร่วมกับบริษัท สานฟ้า จำกัด ถ่ายทำผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนในรายการเรื่อง บ้านบ้าน ออกอากาศผ่านช่องอมรินทร์ทีวี และได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวแด่นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ ผศ.สุภาวดี โพธิยราช ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว หอมนวล ศรีริ