คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’ 65

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’65 ภายใต้หัวข้อ“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG” โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้มี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’65 เพื่อให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ในการนี้ ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวัน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’65 ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย พระองค์ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา

โดยในปีนี้ได้จัดกิจรรมเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การทดลองวิทยาศาสตร์จากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์กว่า 10 รายการ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ของกัญชาและการใช้ประโยชน์ สู่การขับเคลื่อน BCG” ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมาก

ภาพ : หอมนวล ศรีริ, เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด