คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดพิธีทำบุญสืบชะตา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีทำบุญสืบชะตา คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36

โดยการสืบชะตานี้ เป็นพิธีกรรมแบบล้านนา โดยได้อาราธนาพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีสวดพระปริตร สวดชยันโต ฟังเทศน์และให้ศีลให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด