มร.ลป.รายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย “การพัฒนาวัสดุฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงจากวัสดุทางการเกษตรสู่ในเชิงพานิชย์” ตามโครงการ Talent Mobility

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.รายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแบบใหม่จากวัสดุเชิงประกอบผสมเศษผงหนัง” ตามโครงการ Talent Mobility

มร.ลป.รายงานผลความก้

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.รายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย “การพัฒนาวัสดุฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงจากวัสดุทางการเกษตรสู่ในเชิงพานิชย์” ตามโครงการ Talent Mobility

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพ

Read More