นักวิจัย มร.ลป. ต่อยอดงานวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางรถไฟสายเหนือส่วนขยาย (เชียงใหม่ – ลำปาง ไปยังพิษณุโลก) ร่วมกับ รฟท.