นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มร.ลป. รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ

นศ. สาขาวิชาวิศวกรรม

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0