โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม มร.ลป. จัดการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และ MOU ภาคีเครือข่าย