สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มร.ลป. ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจการเป็นมัคคุเทศก์ และสายงานด้านธุรกิจบริการ

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0