รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน