มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ำ มร.ลป. ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดใหม่