มร.ลป. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อผดุงเกียรติ ผากา บิดาของ ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม