มร.ลป. เตรียมพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ฝึกซ้อมเป็นวันแรก