มร.ลป. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการ”