มร.ลป. ลงนาม MOU ร่วมกับ SCG แก้ไขปัญหาขยะจากใบไม้และกิ่งไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด