มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมมารดาของนางสาวนิตยา ไชยปัญญา