มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสุทัศน์ พวงทอง บิดาของนางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง