มร.ลป. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565