มร.ลป. ร่วมพิธีฉลองตราตั้ง เจ้าคณะตำบลชมพู เขต 3 และตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง