มร.ลป. ร่วมกิจกรรมติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย “ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0