มร.ลป. ร่วมการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup