มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ร.รแม่ตืนวิทยา และร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน