มร.ลป. จัดพิธี “วันแห่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประจำปี 2565