มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565