มร.ลป. จัดงานมุทิตาจิตราชภัฏลำปาง 65 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ท่าน