นศ. มร.ลป. เข้ารับพระราชทานรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564