นศ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดธิดาสับปะรด Miss Lampang Pineapple 2022