ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12