ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. (NSP LPRU) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมฯ ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0