จิตอาสาพระราชทานสังกัด มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ คู คลอง เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช