คณาจารย์และนักศึกษา วจ. มร.ลป. ร่วมกิจกรรม “ลูกพังงา จิตอาสาร่วมใจ Big Cleaning Day 2565”