คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมเป็นหน่วยการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง