คณะครุศาสตร์ มร.ลป. เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพและการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0