คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมประชุมทางไกล รร.ในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน