กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดโครงการ ห่าง “กัญ” นะ จิตอาสารณรงค์เพื่อเยาวชนไทยห่างไกลกัญชาและยาเสพติด