กพน. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา วันที่ 2

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0