งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป จัดบรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์ของกัญชาและการใช้ประโยชน์สู่การขับเคลื่อน BCG”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ของกัญชาและการใช้ประโยชน์  สู่การขับเคลื่อน BCG” ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 65 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดกัญชา เป็นวิทยากร

การบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างถูกต้อง โดยปัจจุบันนับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กัญชาจัดเป็นสมุนไพรไม่ใช่สารเสพติดแต่เป็นพืชสงวนแห่งชาติ เป็นสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค โดยการจำหน่ายต้องขออนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ที่สามารถใช้กัญชาหรือซื้อขายกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายต้องอยู่ใน 5 วิชาชีพ คือ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีนและแพทย์พื้นบ้าน ถือเป็นพัฒนาการทางด้านการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมีผลงานวิจัยรับรองการรักษาโรคอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในอนาคต นำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ได้รับความสนใจจากบุคลากร คณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ทุกท่านสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ facebook fanpage : “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 65” และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมนิทรรศการ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และรับชมพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์กว่า 10 รายการ ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ‘65 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ : นายภัทร ลัมยศ /เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย
ข่าว : หอมนวล ศรีริ / นายภัทร ลัมยศ